KADET REMAJA SEKOLAH DAERAH KINTA

Matlamat
Utama
Latar Belakang
Rasional
Matlamat
Objektif
Tujuan
Sejarah
Pengertian Logo
Pengertian Bendera
Hukuman Kawad
Pakaian Kadet
Lagu KRS
Ahli Jawatankuasa
Hubungi Kami
Muat Turun
RUANGAN PELAWAT
Papan Buletin

      Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat  Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.

ILMU IMAN AMAL