KADET REMAJA SEKOLAH DAERAH KINTA

Objektif
Utama
Latar Belakang
Rasional
Matlamat
Objektif
Tujuan
Sejarah
Pengertian Logo
Pengertian Bendera
Hukuman Kawad
Pakaian Kadet
Lagu KRS
Ahli Jawatankuasa
Hubungi Kami
Muat Turun
RUANGAN PELAWAT
Papan Buletin

Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara.

 

Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya saing, bersemangat juang , kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

 

Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional.

 

Melahirkan generasi yang mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi  kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra.

 

Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi

pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

ILMU IMAN AMAL